Advertenties

Categorie: Hellen Jeanette Gill

Oprichtster Netwerk Hellen Gill and Friends, Webradio, St Bondru FM en St SympOrg Nederland.

Hellen Jeanette Gill

Sjane Abtotz waarmerkt zich als verstandelijk vermogend. Zij transformeert op momenten waarop Fluitketels roepen, of Ketels fluiten door een roep om Aandacht.

Advertenties