Categorie: Max Sordam

Politiek, Sociaal Maatschappelijk.

Foto: HellenJGill20170207AnneVanDelft-TheaterRegie13-14mei

Begripsvorming over cultuur en identiteit

De opvattingen over cultuur is verschillend en kan worden afgeleid uit (verschillende) omstandigheden waartoe (bepaalde) gedragingen tot uiting worden gebracht en gehanteerd en!

Advertenties
Foto: HellenJGill20170207AnneVanDelft-TheaterRegie13-14mei

Bewustwording

Vanaf ik in (1963) in Nederland voet aan wal zette, heeft de ervaring mij geleerd, dat de enorme problemen tussen Nederlanders en vreemdelingen waaronder Surinamers feitelijk teruggevoerd kan worden naar wederzijdse ONBEGRIP.