Overheid en Samenleving

Overheid en Samenleving

De stand van zaken betreft de Politiek Internationaal.
Hoe vergaat het leiders / vertegenwoordigers en hun Beloftes?
Lees op deze website Informatie algemeen, Analyses Politiek.

Wij volgen Deskundigen en nodigen hen bij Tijd en Wijle uit in ons radio programma of via Standpunt Online. Zij geven hun visie over ontwikkelingen de Samenleving betreffende. Wij Liken Publicaties de Samenleving betreffende. ………………………………………………………..
Netwerk Hellen Gill and friends.


cropped-krontobonfujettie-1.jpg

(Europese) Samenwerking

PvdA-corifee Jo Ritzen (68) is lid van vier politieke partijen. Zo heeft hij de mogelijkheid om zich bij elke partij te bemoeien met het verkiezingsprogramma van de Europese verkiezingen.
Ritzen werd een half jaar geleden lid van D66 en GroenLinks. Samen met de PvdA verschillen de partijen nauwelijks over hoe zij denken over Europa, zegt hij. “Ik vind het belangrijk dat mensen uit progressieve partijen elkaar kennen en dat ze samen optrekken. Zo kunnen ze een front vormen tegen de populisten in Europa.” De voormalige PvdA-minister ziet zichzelf als een verbinder. Hij is een groot voorstander van Europese samenwerking.
Naast het lidmaatschap van de Nederlandse politieke partijen is hij ook lid geworden van de Duitse sociaal democraten, de SPD. “Ik wilde me ook nog aansluiten bij de Die Grünen ware het niet dat je in Duitsland niet van twee politieke partijen tegelijk lid mag zijn.” De econoom en hoogleraar Jo Ritzen was negen jaar minister van onderwijs. Hij werkte bij de Wereldbank en de universiteit van Maastricht, en is nu arbeidsmarktspecialist en adviseur van buitenlandse universiteiten. Hij zit in tal van pro-Europese bewegingen: https://www.startpagina.nl/v/maatschappij/politiek-overheid

 


cropped-krontobonfujettie-1.jpg

 

Tweede Kamer

De laatste Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 15 maart 2017. Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats, in maart of mei (afhankelijk van de vraag of in hetzelfde jaar ook verkiezingen zijn voor provinciale staten of gemeenteraden). De volgende Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 17 maart 2021. Lees Verder: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-kamer


cropped-krontobonfujettie-1.jpg

2018 oktober 14 België

Gemeenteraadsverkiezingen.
Sinds de onafhankelijkheid van België in 1831 is de meertaligheid een factor van belang geweest in de Belgische samenleving en voor het besturen van het land. Sinds haar ontstaan is er in België Nederlands en Frans gesproken, na de Eerste Wereldoorlog werd in het Oosten van België de kiem gelegd voor een Duitstalige Gemeenschap. Ruim 180 jaar na de onafhankelijkheid wordt België bestuurd door verschillende regeringen die elk verschillende bevoegdheden voor andere grondgebieden omhelzen. Lees verder:
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/104118-politiek-in-belgie-wanneer-zijn-er-verkiezingen.html


cropped-krontobonfujettie-1.jpg

2018 maart 21 Nederland

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Uiteraard willen gemeenten dat die dag zoveel mogelijk inwoners hun stem uitbrengen, en dat ze daarbij goed op de hoogte zijn van wat er speelt.
ProDemos ondersteunt gemeenten bij het informeren van potentiële kiezers. Lees verder: https://www.prodemos.nl/voor-gemeenten/gemeenteraadsverkiezingen-2018/


cropped-krontobonfujettie-1.jpg

Veranderen

  1. Decolonizing The Mind: https://www.youtube.com/results?search_query=decolonizing+the+mind

cropped-krontobonfujettie-1.jpg

….

Wij werken nog aan deze website…